Chính sách chất lượng
 
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
        
I. Chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao băng cách:

 
1. Áp dụng và cải tiến liên tục “hệ thống quản lý chất lượng” để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chất lượng sản phẩm được xác định rõ và thực hiện triệt để tại từng khâu, bộ phận và từng nhân viên.
 
2. Chỉ những sản phẩm đảm bảo chất lượng mới đến được khách hàng nhằm xây dựng liềm tin chất lượng và hướng tới xây dựng thương hiệu mạnh Intech Việt Nam.
 
3. Luôn cố gắng và lỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa mong muốn và lợi ích của khách hàng.
 
II. Chất lượng công ty gắn liền với chất lượng sản phẩm bởi các mục tiêu:
 
1. Quyết tâm xây dựng công ty có “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tốt – Giá thành cạnh tranh”.
 
2. Tạo môi trường sản xuất tiên tiến, khoa học nhằm tối đa hoá sản xuất để hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và giá thành nhằm mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh bằng cách đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất, nghiên cứu phát triển kỹ thuật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
 
3. Luôn nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới mang lại giá tri cao hơn cho khách hàng và xã hội để cùng xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 
4. Luôn khuyến khích, động viên và khích lệ nghiên cứu sáng tạo để cùng tạo ra những giá trị mới của doanh nghiệp.
 
5. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo để các cá nhân phát huy hết năng lực và công ty phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

Toàn thể cán bộ công nhân viên Kim Loại Tấm Intech Việt Nam ý thức được rằng sự phát triển và thịnh vượng của công ty chỉ đạt được khi nhu cầu khách hàng được thoả mãn.
                                                                                     Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015
                                                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐÔC
                                                                                                                                            Đã ký
090 176 1511
DMCA.com Protection Status